TCEB จัดงบสนันสนุนการเดินทาง

TCEB ร่วมกับ พันธมิตรเปิดตัว โครงการ ประชุมเมืองไทยปลุกตลาดไมซ์ในประเทศ

ทีเส็บ ร่วมกับ สภาหอการค้าไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ สมาคมโรงแรมไทย เปิดตัวโครงการ ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย สนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กร ผู้ประกอบการและนิติบุคคลตามกฎหมายที่มีแผนการจัดการประชุมองค์กรและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในประเทศ ตั้งเป้าสนับสนุนกลุ่มไมซ์ 1 พันกลุ่ม สร้างรายได้กว่า 100 ล้านบาท ผลทางกระทบทางเศรษฐกิจ 180 ล้านบาท โดยเริ่มโครงการ วันที่ 1 เมษายน ถึง 22 สิงหาคม 2566 เงื่อนไขการสนับสนุน มี 2 รูปแบบ คือ

1. งบสนับสนุนไม่เกิน 15,000 บาท ให้การสนับสนุนจำนวน 650 กลุ่ม สำหรับการจัดกิจกรรมเป็นระยะเวลา 1 วัน และ

2. งบสนับสนุนไม่เกิน 30,000 บาท ให้การสนับสนุนจำนวน 350 กลุ่ม สำหรับการจัดกิจกรรมอย่างน้อย 2 วัน 1 คืน

โดยต้องมีการจัดกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งใน 7 ประเภท ได้แก่

  1.  กิจกรรมการประชุม (Meetings)
  2. กิจกรรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentives)
  3. กิจกรรมสัมมนา (Seminars)
  4. กิจกรรมการอบรม (Training)
  5. กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
  6. กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ (Outing)
  7. กิจกรรมศึกษาดูงาน (Field trip)

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถขอรับการสนับสนุนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 22 สิงหาคม 2566 โดยแซนด้าทัวร์ ยินดีที่จะเป็นตัวแทนดำเนินการให้

โดยจะต้องเลือกสถานที่จัดงานที่มีฐานข้อมูลของทีเส็บอย่างน้อย 1 แห่ง และการจัดกิจกรรมจะต้องมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 30 คน

สนใจต้องการผู้จัดโครงการพร้อมยื่นของบสนับสนุน โทร. 02 5135850-1

แชร์หน้านี้