เที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

วันที่หนึ่ง สนามบินภูเก็ต – ซิตี้ทัวร์ (ไพรเวท) – ล่องเรือยอร์ช ซันเซ็ทดินเนอร์(จอยทัวร์) (-/-/เย็น)
xx.xx น. รับท่านจากสนามบินภูเก็ต ออกเดินทางไปแหลมพรหมเทพ จุดชมวิวที่สวยงามของภูเก็ต ตั้งอยู่ทางใต้สุดของเกาะภูเก็ต ชาวบ้านเรียกว่าแหลมเจ้า มีลักษณะเป็นโค้งหักศอกยื่นออกไปในทะเล รายล้อมไปด้วยต้นตาลที่ขึ้นเรียงราย สามารถเดินถึงปลายแหลมที่มองเห็นทะเลสีเขียวมรกต

xx.xx น. มุ่งหน้าสู่วัดฉลองไชยธาราราม วัดดังของภูเก็ต นักท่องเที่ยวที่มาภูเก็ตต้องมาสักการะหลวงพ่อแช่ม ขอพรโชคลาภ ชมพิพิธภัณฑ์และวัตถุโบราณภายในวัด

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารริมทาง เมนูเด็ดเฉาก๊วยจักรพรรดิฮกเกี้ยน (ค่าอาหารไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) จากนั้นเดินทางไปย่านเมืองเก่าภูเก็ต ถนนถลาง ชมสถาปัตยกรรม ตึกชิโนโปรตุกีส ชมเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต

14.00 น. เช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
15.00 น. รถรับจากโรงแรมที่พัก มุ่งหน้าสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง
16.30 น. ลงเรือยอร์ช ออกจากท่าเรืออ่าวฉลองมุ่งหน้าสู่แหลมพรหมเทพ


17.15 น. ถึงแหลมพรหมเทพ ชมบรรยากาศความสวยงามของท้องทะเลยามเย็น
17.50 น. ล่องเรือผ่านจุดชมวิวอ่าวยะนุ้ย พร้อมเก็บภาพบรรยากาศ
18.00 น. ล่องเรือไปยังแหลมพรหม แหลมกระทิง ชมพระอาทิตย์ตก ดินเนอร์ (มื้อที่ 1)
(สเต็กไก่ ชาชิมิ จิบไวน์) ฟังเพลง ถ่ายรูปสวยๆ
19.00 น. ล่องเรือกลับท่าเรืออ่าวฉลอง ระหว่างทางดื่มด่ำบรรยากาศของยามค่ำคืน
20.00 น. ถึงท่าเรืออ่าวฉลอง มุ่งหน้ากลับโรงแรมที่พัก
20.30 น. ถึงโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง เกาะเฮ (จอยทัวร์) (เช้า/เที่ยง/-)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 2)
08.30 น. ออกเดินทางสู่ท่าเรือนนทศักดิ์
09.00 น. ออกจากท่าเรือมุ่งหน้าสู่เกาะเฮ By speed boat


ถึงเกาะเฮ สนุกสนานกับกิจกรรมดำน้ำดูปะการัง เพลิดเพลินกับฝูงปลานานาชนิด
จุดดำน้ำเกาะเฮมีอิสระพักผ่อนบนชายหาด
12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3)
บ่าย  ทุกท่านอิสระ เล่นน้ำชายหาด พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม

ทัวร์เสริมสำหรับทริปเกาะเฮ
คายัค 30 นาที 1 ลำ สามารถนั่งได้ 2 ท่าน ราคาลำละ 700 บาท
Paddle Board ราคาต่อท่าน ท่านละ 700 บาท
พาราเซลลิ่ง ราคาต่อท่าน ท่านละ 1200 บาท
Banana Boat 1 ลำ สามารถนั่งได้ 3-4 ท่าน ท่านละ 800 บาท

15.00 น. ถึงท่าเรือ มุ่งหน้ากลับโรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย อิสระอาหารเย็น

วันที่สาม สนามบินภูเก็ต (ไพรเวท) (เช้า/-/-)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 4) อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ
เลือกซื้อออฟชั่นทัวร์
xx.xx น. รับจากโรงแรมที่พัก ส่งสนามบินภูเก็ต เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

…………………………………………จบรายการเดินทาง…………………………………………….

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ราคานี้ใช้ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 31ตุลาคม 2566

พักโรงแรม Beyond Patong หาดป่าตอง

พักคู่ราคาท่านละ     7,000 บาท

พักเดี่ยวราคาท่านละ   9,200 บาท

กรณีมาเป็นกลุ่มจำนวน 8 – 10 ท่าน ราคาพิเศษท่านละ 5,900 บาท

นักท่องเที่ยวต่างชาติต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  700 บาท

ค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในแพ็คเกจทัวร์
 รถบริการตามโปรแกรม
 ที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2–3 ท่าน)
 อาหาร 4 มื้อ ตามรายการ
 ล่องเรือยอร์ช ซันเซ็ทดินเนอร์
 เกาะเฮ โดยเรือสปีดโบ๊ท
 ไดร์เวอร์ไกด์
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ
 ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม วงเงิน 1,000,000 บาท

ไม่รวมในราคาแพ็คเกจทัวร์
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 อาหารที่ลูกค้าสั่งเอง
 ตั๋วเครื่องบินไปกลับ
*** โปรแกรมการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ ***

สอบถามข้อมูลหรือต้องการจองทัวร์

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของรายการทัวร์ที่สนใจ หรือ ต้องการจองการเดินทาง ท่านสามารถติดต่อเราผ่านการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านข้างนี้ได้เลย และหากไม่มีตัวเลือกที่ท่านต้องการระบุไว้ กรุณากรอกเพิ่มในช่องข้อความเพิ่มเติม ทีมงานของเราจะรีบนำเสนอรายละเอียดให้ท่านโดยเร็ว

  ชื่อ-นามสกุล*

  เบอร์โทรศัพท์*

  อีเมล์*

  รายการเดินทางที่คุณสนใจ

  รูปแบบการเดินทางที่ต้องการ

  แชร์หน้านี้